Lektion 1

  • Gennemgang og opfriskning af Newtons love, krafter og momenter.
  • Afbildning af kræfter.
  • Grafisk angivelse af krkfter.
  • Grafisk bestemmelse af resultant.
  • Analytisk bestemmelse af resultant.
  • Kræfter med forskellige angrebspunkter.
  • Momenter
  • Momenters resultant.
  • Momenters ligevægt.
  • Kræfters ligevægt (aktion og reaktion).

Styrke og Materialelære side: 25 - 30, Bjælkers statik

Stacks Image 223
Stacks Image 225
Stacks Image 227
Stacks Image 229
Stacks Image 231
Stacks Image 233
Stacks Image 235